Fotózási Feltételek


A Megrendelő kijelenti, hogy a Fotográfus mind fotózási, illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.


A nyers fotók a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.


Mivel a képek a Fotográfus szellemi termékei, így a Megrendelő engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását. Amennyiben nem járul hozzá, ezt kérem, előre jelezze. A felhasználási jog kiterjed az fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.


A Megrendelő kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a Fotográfust feltünteti.


Megrendelő a Fotográfus által készített fotók reklámcélú vagy reklámértékű közzététele előtt köteles a Fotográfust tájékoztatni (pl. blog, riport, interjú során történő felhasználás).


A tájékoztatási kötelezettség a fotók szakmai körében eljáró harmadi személyek részére történő átadását megelőzően terheli a Megrendelőt. A fotók ilyen természetű felhasználása során a szerzői jogok betartatása a Megrendelő kötelessége, és a felhasználással kapcsolatban minden felelősség a Megrendelőt terheli.


A Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.


A Megrendelő elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák).