ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELMI NYILATKOZATOKJelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://www.paperplanephotography.com domain név oldalára és az említett oldalon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. január 1-től visszavonásig. Balogh-Molnár Enikő (Paper Plane Photography) fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.


A honlap üzemeltetője

Név: Balogh-Molnár Enikő

Levelezési cím: 2045 Törökbálint Szegfű utca 1/b 

Bankszámlaszám: 11773425-01445507-00000000 (OTP Bank)

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Balogh-Molnár Enikő

E-mail cím: info@paperplanephotography.com

Telefonszám: +36-30-4522-007


Szerzői jogok

A honlap és a honlapon található fényképek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Balogh-Molnár Enikő (Paper Plane Photography). Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Balogh-Molnár Enikő (Paper Plane Photography). A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.


Adatgyűjtés

Balogh-Molnár Enikő (Paper Plane Photography) tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap "Kapcsolat" nevű pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez un. ajánlatkérés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Balogh-Molnár Enikő (Paper Plane Photography) ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt árajánlat és/vagy a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

 

 

Adatvédelem

A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a beérkező levelek válaszadására használja fel, semmilyen egyéb marketing célra, hírlevél küldésre nem tárolja. A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.


Linkek

A honlapon a Paper Plane Photography facebook oldal ( https://www.facebook.com/paperplanephotograph ), instagram oldal ( https://www.instagram.com/paper_plane_photography/ ) tiktok oldal ( https://www.tiktok.com/@paperplanephotography )és pinterest oldal ( https://hu.pinterest.com/paperplanephotography/ ) linkje található, melyre az itt megadott általános szerződési feltételek az irányadóak.


Adatvédelemi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Balogh-Molnár Enikő fotográfus

info@paperplanephotography.com | Tel: +36 30 4522 007

Törökbálint, Hungary